Well-being finansowy. dlaczego jest w interesie pracodawcy?

Bezpłatny e-book na temat dobrobytu finansowego w organizacji. Skierowany jest do liderów i specjalistów HR w organizacjach różnej wielkości i we wszystkich sektorach.

Oferuje paletę możliwości, które możesz rozważyć, począwszy od opracowania strategii finansowej aż do udoskonalenia tego, co już robisz.

Well-being finansowy. Dlaczego warto?

Publikacja koncentruje się na czterech głównych etapach działania:

  • Jak ustalić rodzaj i skalę problemów finansowych pracowników w twojej firmie
  • Jak zbudować uzasadnienie biznesowe, aby uzyskać wsparcie od menedżerów i współpracowników w podejmowaniu działań w zakresie well-beingu finansowego
  • Jak zidentyfikować możliwe obszary działania, dostosowane do wspólnych kontekstów, potrzeb i priorytetów firmy
  • Jak mierzyć i oceniać, czy twoje działania mają sens i przynoszą efekty
27

Stron wskazówek dla organizacji w zakresie well-beingu finansowego, które chcą ten obszar wzmocnić i rozwinąć.

4

Kluczowe obszary działań well-beingu finansowego rozpisane ze szczegółami, rekomendacjami i gotowymi rozwiązaniami

Bezpłatny e-book

Well-being finansowy. Dlaczego warto?

HAPPY DIGITAL SCHOOL FOR YOUR COMPANY AND HAPPY EMPLOYEES

>