.st0{fill:#FFFFFF;}

Co to jest well-being finansowy? 

 31 marca, 2021

To najprościej mówiąc sytuacja, kiedy pracownicy osiągają stan bezpieczeństwa finansowego i nie odczuwają stresu związanego z finansami osobistymi.

More...

"Wszyscy dobrze wiemy, że jeśli pracownik ma problemy finansowe to przychodząc do pracy nie jest w stanie skupić się na tym na czym powinien. I oczywiście można mieć do niego o to pretensje, ale pracownik to po prostu człowiek, który poza pracą ma też życie i związane z nim problemy." - mówi Dominika Nawrocka, założycielka HappyMoney 🙂

Well-being finansowy pracowników jest na właściwym poziomie, jeśli radzą sobie z bieżącymi problemami finansowymi. Posiadają oszczędności na nieprzewidziane wydatki oraz poduszkę finansową. Mogą realizować swoje cele finansowe i podejmować decyzje pozwalające cieszyć się życiem.

"Chodzi o pozyskanie odpowiednich kompetencji finansowych, dzięki którym pracownik będzie w stanie rozwiązać swoje problemy finansowe. Skoro szkoła czy dom tego nas nie nauczyła, to może być to pracodawca. Dlaczego nie?" - dodaje Nawrocka

Dlaczego well-being finansowy może być w interesie pracodawcy?

Niskie poczucie dobrostanu finansowego pracowników przekłada się na rzeczywiste koszty przedsiębiorstwa. Szacuje się, że na każdy milion funtów, który organizacja wydaje na wynagrodzenia, dochodzi do 4% utraty produktywności z powodu złego samopoczucia finansowego pracowników (Barclays 2014).

Według brytyjskich badań (CIPD Financial Well-being: The Employer View (2017):

  • 25% pracowników twierdzi, że problemy finansowe wpłynęły na ich zdolność do wykonywania pracy (CIPD 2017).
  • 8% pracowników poświęciło czas w ciągu dnia roboczego na rozwiązywanie problemów finansowych (CIPD 2017).
  • 10% pracowników ma trudności z koncentracją i/lub podejmowaniem decyzji w pracy z powodu obaw o pieniądze (CIPD 2017).
  • 19% respondentów cierpi na problemy ze snem, ponieważ martwi się o swoją płynność finansową. Przekłada się to negatywnie na ich zdolność koncentracji i produktywność w miejscu pracy.
  • 30% badanych nie podejmuje racjonalnych decyzji finansowych, bo nie korzysta z porad ani informacji z jakiegokolwiek źródła przy rozważaniu sposobów zarządzania swoim budżetem domowym.
  • 58% napotyka przeszkody w zarządzaniu swoimi finansami, takie jak: brak czasu, trudności w zrozumieniu produktów i usług finansowych, dochody pozwalające jedynie przeżyć „do pierwszego” oraz niechęć do podejmowania działań mających na celu optymalizację comiesięcznych wydatków.

Niektóre firmy mogą sceptycznie podchodzić do angażowania się w kwestie dobrobytu finansowego swoich pracowników. To naturalne obiekcje, które wynikają z kultury danego kraju czy obaw o roszczenia podwyżek ze strony pracowników lub innych oczekiwań, które podniosą koszty organizacji.

Czy tak właśnie musi być? Zajrzyj do naszych innych artykułów w strefie wiedzy.

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
    >