.st0{fill:#FFFFFF;}

Źródła informacji na temat well-beingu finansowego pracowników 

 11 kwietnia, 2022

Przydatne informacje na temat dobrobytu finansowego pracowników można uzyskać z ankiet, ale nie tylko. Dowiedz się więcej!

More...

 Prawdziwą kopalnią wiedzy jest oczywiście dział HR w organizacji,

  • który przechowuje dane pracowników dotyczące wieku, poziomu wynagrodzenia i statusu zatrudnienia,
  • może pomóc w identyfikacji różnych grup pracowników o szczególnych potrzebach wsparcia.

Następnie dział Kadr może także wzbogacić analizę i na bieżąco informować o zmianach finansowej sytuacji pracowników:

  • osoby korzystające z urlopów macierzyńskich, ojcowskich i innych. Zdarzenia te mogą służyć jako wskazówki dla pracodawców, aby zachęcali pracowników do zrewidowania swoich priorytetów finansowych i budowania rezerw finansowych. Przypominali także pracownikom, jakie wsparcie oferuje ich organizacja zarówno w okresie urlopu, jak i po powrocie do pracy,
  • awans lub wypłata premii. Podwyżki wynagrodzeń mogą być okazją do wspierania pracowników w podejmowaniu korzystnych decyzji dotyczących wykorzystania dodatkowych dochodów w kierunku oszczędności i inwestycji, zwiększonych składek emerytalnych itp.

Kolejne źródła informacji:

  • Analiza wykorzystania świadczeń pracowniczych - może wskazywać, czy wybory pracowników są dostosowane do standardowych wzorców na różnych etapach życia, a następnie pomóc dostrzec grupy, które nie wykorzystują w pełni tego, co oferuje organizacja.
  • Informacje z „exit interviews” mogą wskazywać na finansowe przyczyny rotacji wśród pracowników.

Oprócz gromadzenia odpowiednich informacji celem uzyskania danych o potencjalnych potrzebach wsparcia pracowników pomocne jest również przeprowadzenie audytu wewnętrznych zasad i praktyk. 


Przeczytaj także:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>