.st0{fill:#FFFFFF;}

Różne potrzeby finansowe pracowników 

 8 maja, 2022

Potrzeby i problemy finansowe pracowników różnią się w zależności od takich czynników, jak: wiek, rodzaj wykonywanej pracy i zarobki, sytuacja domowa i styl życia. Co powinien wiedzieć pracodawca?

More...

Ważne jest, aby mieć jasność, jakie są potrzeby tego, do kogo próbujemy dotrzeć, i jakie inne wsparcie dana grupa pracowników już otrzymuje. Należy się upewnić, że kierujemy swoje wysiłki, czas i zasoby w sposób maksymalizujący korzyści dla pracowników.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić sytuacji finansowej każdego pracownika, dlatego warto pomyśleć o nich w kategoriach konkretnych grup, wyróżnionych ze względu na płeć, stanowisko czy wysokość zarobków. Skupmy się na tym pierwszym kryterium.

Pracownicy w wieku 24 - 30 lat rozpoczynające pierwszą pracę lub praktykę zawodową i ich finansowe potrzeby

Nauka prowadzenia budżetu domowego, pierwsze doświadczenia z utrzymaniem gospodarstwa domowego, spłacanie długów zaciągniętych na finansowanie edukacji lub kupno pierwszego urządzenia na kredyt. Zrozumienie świadczeń pracowniczych oferowanych w nowych miejscach pracy i rozpoczęcie oszczędzania na przyszłe cele finansowe.

Pracownicy w wieku 31-45 lat mające rodzinę na utrzymaniu i ich finansowe potrzeby

Pokrycie bieżących kosztów utrzymania, opieki nad dziećmi, spłaty kredytu hipotecznego. Ich wyzwaniem może być zapewnienie odpowiednich dochodów w celu ochrony przed niekorzystnymi i kosztownymi wydarzeniami życiowymi, oszczędzanie na duże wydatki lub przyszłe cele oraz pierwsze zabezpieczenie emerytalne.

Pracownicy 45+ przygotowujący się do emerytury i ich finansowe potrzeby

Maksymalizacja przychodów m.in. na świadczenia emerytalne, zabezpieczenie dochodu i poradzenie sobie z nieoczekiwanymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak choroba, niepełnosprawność, zwolnienie z pracy czy śmierć małżonka.

Oczywiście nie można jednak z góry zakładać, że wszyscy pracownicy w pewnym wieku staną przed takimi samymi wyzwaniami. Na przykład może się zdarzyć, że ktoś po czterdziestce po raz pierwszy rozpocznie pracę, podczas gdy dwudziestokilkulatek może mieć obowiązki związane z opieką nad osobami starszymi.

Niemniej jednak wiek może być przydatnym punktem wyjścia do rozważenia potencjalnych potrzeb finansowych pracowników.


Przeczytaj także:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>