.st0{fill:#FFFFFF;}

Koszty związane z niskim dobrostanem finansowym pracowników 

 14 czerwca, 2022

Obecny stan wiedzy potwierdza, że niższa produktywność pracowników i nieobecności z powodu stresu finansowego (osobiste problemy finansowe) organizacja może ująć w kwotach pieniężnych. Ile konkretnie?

More...

Dowody naukowe pokazują, że niski poziom dobrostanu finansowego pracownika wpływa na zdrowie w postaci złego samopoczucia psychicznego, wyższego poziomu stresu i lęku oraz gorszego stanu zdrowia. 

To z kolei wpływa na produktywność w postaci gorszej wydajności pracy, krótkoterminowego podejmowania decyzji, zmniejszonej zdolności koncentracji, niższej produktywności i większej absencji. Stanowi to silny argument dla pracodawców, aby zapewnić pracownikom wsparcie w zakresie dobrobytu finansowego.

Absencja

 • Wyższy poziom stresu finansowego może skutkować wyższą absencją, która szkodzi produktywności (Willis Towers Watson 2016)
 • Badania pokazują, że 8% badanych brytyjskich pracowników przyznaje się do brania zwolnień z pracy z powodu stresu finansowego (Neyber 2016).
 • 6% pracowników deklaruje, że miało problemy zdrowotne z powodu problemów finansowych (CIPD 2017).

Zdrowie psychiczne

 • Szacowany łączny koszt problemów ze zdrowiem psychicznym pracowników dla brytyjskich pracodawców wynosi 8,4 miliarda funtów rocznie w przypadku absencji chorobowej i 15,1 miliarda funtów rocznie w przypadku obniżonej produktywności w pracy (Sainsbury Centre for Mental Health 2007).

Stres

 • Stres finansowy kosztuje gospodarkę Wielkiej Brytanii 120,7 miliarda funtów, a 17,5 miliona godzin zostało straconych z powodu absencji na tle stresu finansowego (Neyber 2016).
 • Przykład brytyjskiego sektora handlu detalicznego pokazuje, że stres związany z obawami o finanse osobiste kosztował branżę szacunkowo 7 miliardów funtów z powodu zwolnienia pracowników z pracy, a 1,7 miliona godzin jest traconych przez pracowników biorących dni wolne z powodu stresu finansowego.

Efektywność

 • Szacuje się, że na każdy milion funtów, który organizacja wydaje na wynagrodzenia, dochodzi do 4% utraty produktywności z powodu złego samopoczucia finansowego pracowników (Barclays 2014).
 • 18-19% pracowników ma problemy ze snem, gdy martwią się o swoje finanse (Barclays 2014, CIPD 2017), a zaburzenia snu przyczyniają się do obniżenia produktywności. Badania przeprowadzone w czterech amerykańskich organizacjach oszacowały, że straty produktywności związane ze zmęczeniem kosztują 1967 USD rocznie na pracownika (Rosekind i in. 2010).
 • 25% pracowników twierdzi, że problemy finansowe wpłynęły na ich zdolność do wykonywania pracy (CIPD 2017).
 • 8% pracowników poświęciło czas w ciągu dnia roboczego na rozwiązywanie problemów finansowych (CIPD 2017).

Podejmowanie decyzji i koncentracja

 • 10% pracowników ma trudności z koncentracją i/lub podejmowaniem decyzji w pracy z powodu obaw o pieniądze (CIPD 2017).
 • Pracownicy doświadczający niepokoju finansowego mają mniejsze zdolności poznawcze, wolniej przetwarzają informacje (Shapiro i Burchell 2012). Alarmuje się, że to zjawisko może mieć negatywny wpływ na pracowników mających do czynienia z zadaniami finansowymi, a to z kolei może się niekorzystnie odbić na wynikach biznesowych organizacji.

Działanie na rzecz dobrobytu finansowego nie musi być kosztowne ani wiązać się z awansami i podwyżkami. Chodzi bardziej o usprawnienia i zmiany w zakresie działających już procesów.

Możesz stworzyć uzasadnienie biznesowe dla działania w jednym obszarze, na przykład zwiększyć wykorzystanie elastycznych świadczeń itd. Monitorować, jaki to ma wpływ, a następnie stworzyć drugie uzasadnienie biznesowe dla rozszerzenia pracy wokół well-beingu finansowego, korzystając z dowodów popierających inicjatywę.

Podobnie można podjąć działania, aby zaspokoić potrzeby tylko jednej grupy pracowników, zamiast wdrażać interwencję dla całej organizacji. Małe zmiany, duże efekty.


Przeczytaj także:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>