Pomagamy organizacjom w zakresie

well-beingu finansowego

Jesteśmy szkołą edukacji finansowej dla firm i ich pracowników. Oferujemy gotowe programy edukacyjne online i przygotowane specjalnie według potrzeb konkretnej organizacji.

Gotowy program z zakresu well-beingu finansowego dla pracowników

Cyfrowy program edukacyjny z zakresu finansów osobistych do samodzielnej nauki. 

Gotowy i uniwersalny program edukacyjny online z zakresu finansów osobistych dla pracowników.

Zaprojektowane programy z zakresu well-beingu finansowego dla pracowników

Idealnie dopasowane rozwiązania edukacyjne do potrzeb konkretnej organizacji i jej pracowników.

Programy edukacji finansowej dla pracowników zaprojektowane w wyniku audytu, strategii i rekomendacji na potrzeby konkretnej organizacji. 

Cyfrowe produkty edukacyjne poszerzające wiedzę finansową

Specjalnie zaprojektowanie rozwiązania edukacyjne na potrzeby organizacji, które realizują swoje programy well-beingu finansowego.

Tworzymy kontent edukacyjny z zakresu finansów osobistych na potrzeby wewnętrznych programów z zakresu well-beingu finansowego dla organizacji.

>